ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી તમામ સરકારી યોજનાઓની સૂચિ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી તમામ સરકારી યોજનાઓની સૂચિ

તમામ સરકારી યોજનાઓની સૂચિ , All government scheme list launched by Gujarat government ગુજરાત સરકાર યોજના , gujrati Sarkari Yojana, All Govt Yojana Gujrat,

ગુજરાત સરકારની યોજનાની સૂચિ Gujarat government plan list

ગુજરાત એસજેઇ સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ સરકારી પોર્ટલ અને અન્ય તમામ સરકારી યોજનાઓ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સામાન્ય નાગરિકો માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, દેશ અને રાજ્યમાં અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેનો લાભ ગરીબ પરિવારો, મજૂરો, મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, ખેડુતો વગેરે માટે છે. માટે ઘણી યોજનાઓ Gujarat SJE Social Justice and Empowerment Government Portal and all other Government schemes have been launched by the Government of Gujarat for ordinary citizens, several schemes are being implemented

in the country and state, which benefit the poor families, laborers, women, students, farmers etc. Many plans for

YojanaGovt Gujrat
LocationGujrat
Yojana TypeAll Scheme
Official Websitesje.gujarat.gov.in/
ગુજરાત સરકારનું પોર્ટલsje.gujarat.gov.in/

તમામ યોજના યાદી ગુજરાત all yojana list Gujarat

 1. આરોગ્ય, આવાસ નિર્માણ અને અન્ય
 2. આર્થિક ઉત્કર્ષ
 3. બાળકલ્યાણ
 4. વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
 5. વૃધ્ધ કલ્યાણ
 6. શૈક્ષણિક

5 thoughts on “ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી તમામ સરકારી યોજનાઓની સૂચિ”

 1. Ramani Bharatbai k

  Honorable Chief Minister
  There are many village poor upper caste handicapped men and women who are living with their old parents remaining unmarried,there is no other helpers of them ,they should be given special pension plan .

 2. Ramani Bharatbai k

  There are many village poor upper caste handicapped men and women farmers who lives with their old parents remaining unmarried all of them are totally depends on others should be given special package their agricultural loan must be wieved, they should be given given interest free loan,they must be given special pension plan like Atal pension plan at the age 18 to 55.

 3. Bhurabhai madevbhai brahman

  હું ભુરાભાઈ માદેવભાઈ બ્રાહ્મણ, મારો પુત્ર નિલેશ ભુરાભાઈ ગાડીયા જેમને બી ડી એસ ડેન્ટલ ૫.૫ વર્ષ ના અભ્યાસ માટે એડમિશન લીધેલું. ૪.૫ વર્ષ કૉલેજ પૂરી થઈ ૧ વર્ષ ઇન્ટર્ન શિપ ચાલુ હતી. ૩ મહિના બાકી હતા. અમોએ બીન અનામત આયોગ માં ગાંધીધામ કરછ થી લોન માટે અરજી કરેલ. પરંતુ એમને એવો જવાબ મળ્યો કે મીનીમમ એક વર્ષ કોલેજ બાકી હોય એમને લોન મળે તમને ના મળે. તો સુ આ નિયમ સાચો છે?

Leave a Comment

Your email address will not be published.